Tato stránka dostává nový kabátek.

Objednat se ale můžete i nyní. 

EFT konzultace

EFT (Emotional Freedom techniques) neboli Techniky emoční svobody jsou považovány za jednu z forem energetické psychologie. Techniky jsou založeny na teorii, že většina našich chybných přesvědčení a negativních emocí je způsobena poruchou v energetickém systému člověka (nebo ji naopak vyvolávají). Toto narušení energetického toku způsobuje jeho zablokování, které má za následek psychickou a fyzickou nerovnováhu, která dále negativně ovlivňuje naší emocionální pohodu a zdravotní stav. Pomocí lehkého ťukání na akupunkturní body při současné koncentraci na své pocity dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy. Nechtěné emoce, stres, škodlivé vzorce chování a zraňující myšlenky a přesvědčení se rozpouštějí a my můžeme opět dosáhnout pocitu štěstí, naplnění, klidu, sebevědomí i odvahy.

EFT vám může pomoci

 

  • když jste ve stresu, depresi, jste vyčerpaní
  • při fóbii, úzkosti, panice
  • při nízkém sebevědomí, pocitech viny, studu
  • při smutku ze ztráty blízké osoby
  • při nespavosti, při závislosti
  • když máte nadváhu a nemůžete zhubnout
  • při přesvědčeních, že to nezvládnu, nemůžu a nemám na to